17.11.2012 ADINA BLACK Šumbarský pramen a Alisson Black Nouvel Bast-služební výcvik

31.01.2013 18:50

Dne 17.11.2012 ADINKA složila zkoušku pracovní upotřebitelnosti ZPU-1 a Líza zkoušku ovladatelnosti psa bez vodítka ZOP.