OKV Konopiště

12.08.2012 22:02

Líza dnes byla hodnocena V2.

Líza a já jsme si převzaly titul DKCH KPaCHP.