Výcvik-služební           Dogdancing

 

22.11.2008- ZZO                             10.10.2012-DwD-1

5.4.2009-ZOP

15.11.2009-BH

17.11.2012-ZPU-1